4 NGUYÊN TẮC

4 NGUYÊN TẮC

ĐIỀU KHÁC BIỆT

Giữ chân và thu hút nhân tài là một trong những trọng điểm trong chiến lược nhân sự hàng năm của Công ty. Để thực hiện được việc này, chúng tôi đưa ra những gói lương thưởng khác biệt mang tính cạnh tranh cao trên thị trường. Đặc biệt, gói phúc lợi riêng biệt không chỉ áp dụng cho một số ít các vị trí mà được xây dựng cho phần lớn nhân viên, đảm bảo mỗi vị trí có một gói phúc lợi riêng biệt bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp cũng như gói thưởng đa dạng đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

CÔNG BẰNG NHƯNG KHÔNG CÀO BẰNG

Với triết lý: trả lương theo hiệu suất công việc, hệ thống lương thưởng đảm bảo những người có năng lực và kết quả làm việc tốt nhất sẽ được nhận mức thu nhập cao nhất tùy theo vị trí công việc. Điều này thúc đẩy nhân viên nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc, cũng như luôn cố gắng vì mục tiêu chung của doanh nghiệp. Và trên hết, nhân viên tin tưởng rằng những nỗ lực của họ đã và đang được ghi nhận và cam kết chính bằng hệ thống lương thưởng của doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Các cấp quản lý tại nhà máy được hướng dẫn cũng như cung cấp các công cụ và trao quyền trong việc đánh giá và đề xuất các mức thưởng dựa trên mức độ đóng góp của nhóm và cá nhân. Hiển nhiên, mức thưởng này nằm trong giới hạn ngân sách đã quy định của Công ty.

CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG

Bộ phận lương thưởng luôn là người đưa ra những hướng dẫn, ngân sách và những chương trình lương thưởng được cập nhật và cải tiến dựa theo nghiên cứu thị trường các Công ty trong và ngoài ngành. Việc cập nhật các thông tin thị trường được thực hiện thường xuyên để đảm bảo tính “sống” của dữ liệu.