Cơ Hội Học Tập Và Phát Triển

Cơ Hội Học Tập Và Phát Triển

Trở thành một phần của FTV đồng nghĩa với việc có Cơ hội học tập và phát triển tuyệt vời - Nhờ vào các hoạt động đổi mới và sáng tạo của bộ phận nhân sự. Với cơ sở hiện đại và đội ngũ đào tạo chất lượng cao, cả lực lượng trực tiếp (DL) và lực lượng gián tiếp (IDL) đều có cơ hội để trao dồi thêm kiến thức, tiếp thu các kỹ năng mới hoặc củng cố những kỹ năng hiện tại và thu thập kinh nghiệm quý giá.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng trong nhà máy áp dụng cho tất cả các cuộc thảo luận liên quan đến công việc, quy trình công việc, v.v. và do đó để cải thiện và nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên, đội ngũ nhân sự đã tổ chức một loạt các lớp học tiếng Anh ở các cấp độ khác nhau, được dạy bởi các giáo viên từ các trung tâm ngoại ngữ có trình độ cao cho cả nhân viên trực tiếp và gián tiếp. Hơn nữa, có rất nhiều khóa đào tạo kỹ năng mềm thường xuyên cho đội ngũ Lãnh đạo, cho các khối lao động từ các phòng ban khác nhau, cho phép họ phát triển mạnh mẽ các kỹ năng làm việc và các kĩ năng ngoài xã hội.

Bên cạnh đó, có một chính sách đặc biệt đã được thực hiện tại FTV và trong tập đoàn FIH - đào tạo trao đổi giữa các nhà máy, đã mang đến cho nhân viên nhiều cơ hội đến thăm và học tập với các nhà máy trong tập đoàn. Khi có bất kỳ dự án mới nào, nhân viên sẽ được công ty tài trợ để đi công tác và được đào tạo tại nhiều văn phòng trên khắp thế giới mà không có bất kỳ hạn chế cụ thể nào hoặc rằng buộc tài chính đối với hợp đồng lao động tại công ty. Điều này được cho là sáng tạo khả thi hơn các hoạt động tương tự của bộ phận nhân sự quốc gia khác. FTV còn thể hiện sự linh hoạt của mình trong việc nâng cao quy trình luân chuyển công việc nội bộ & tuyển dụng nội bộ, tạo cơ hội cho nhân viên nhà máy học hỏi, phát triển và chinh phục những thách thức công việc mới.