Lịch sử

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH

Thành lập năm 2011, năm 2013, FTV bắt đầu sản xuất dưới tên Nokia Việt Nam, tháng 4 năm 2014 sát nhập vào Microsoft, tháng 12 năm 2016, nhà máy đã được được chuyển giao cho tập đoàn Foxconn Corporation với tên gọi "Fushan Technology Vietnam".